رمزنگاری حروف و متون الفبا

توی این مطلب میخوایم در مورد رمزنگار مخصوصا رمزنگار به روش روت ۱۳ یکمم صحبت کنیم.در ابتدا یه توضیح کوتاه و یه تاریخچه از رمزنگاری داشته باشیم: رمزنگاری حروف و…